E dua muslimanin qe te jete:

26/04/2009 13:56

 

 

E DUA MUSLIMANIN QE TE JETE:

 

 

1.     Atdhetar                                                 19.    Ndihmëtar I të varfërve

2.     Besimtar i sinqertë                                    20.    Njerëzor

3.     Cilësor                                                    21.    Objektiv

4.     Clirimtar                                                  22. I Pa thyeshëm si shkëmb   

5.   I Dashur për të gjithë                                 23.    Qëndresë si Fenikisi

6.   I Dhembshëm për të gjithë                         24.     Revolucionar

7.     Edukues I shoqërisë                                 25.     Rregullues I  marrëdhënieve

                                                                              shoqërore

8.   I Embël në kuvendime                                26.    Simbol dhe sypatrembur

9.     Falenderues I Allahut                                27.    Shembulltyrë për të tjerët

10. I Gëzuar dhe I lumtur                                 28.    Tejkëqyrës I problemeve

11.   Gjenerator I të mirave                              29. I Thjeshtë, modest

12.   Hero në beteja                                       30.    Udhërrëfyes I së drejtës e I të

                                                                                vërtetës

13.   Ideator  I zgjidhjes së                               31.    Vullnetmirë

        Problemeve

14.   Jetësues I veprave të mira                        32.    Xixëllojnë I shpresave

15.   Kureshtar për dije                                    33.    Xhevahir

16. I Lumtur                                                  34.    Yll

17.   Llogaritar I punëve të veta                       35.    Zemërbutë dhe

18.   Mënjanues I të këqijave                           36.    Zhdukës I së keqes e   

                                                                                Zhvillues I së mirës

 

 

DR. MUSLI VERBANI